Major lâu đời nhất thế giới đến nay vẫn mang hai tên song song – The Open và British Open, và việc định danh sự kiện này còn phân cực trong giới golf.