Biết tin Trần Thị Hạnh phải giải nghệ ở tuổi 18, tiền vệ của HAGL và đội tuyển Việt Nam Trần Minh Vương đã gửi quà cùng thư tay để động viên.