Hủy đặt phòng chịu mất phí hay tiếp tục đi chơi với nỗi lo khai báo ở chốt kiểm dịch là trăn trở của nhiều người Hà Nội.