ITALYBể nước cổ xưa dài hơn 12 m, được xây dựng rất kỳ công và nhiều khả năng dùng cho các nghi thức linh thiêng.