ANH Đôi hải ly châu Âu được thả vào công viên quốc gia Exmoor năm ngoái đã giao phối thành công sau khi giúp cải thiện hệ sinh thái nơi này.